Idioma:  
Español
Logo G2 Software AVÍS LEGAL
AVÍS LEGAL
En compliment del previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; es posa de manifest que la Societat Software J.Gras, S.L., amb domicili al carrer Alcalde Armengou nº53, codi postal 08242 de Manresa (Barcelona), i amb CIF B62457825, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 33667, llibre 0, fol 0168, secció general, full233600, inscripció 1.

Per contactar amb nosaltres pot adreçar-se al telèfon +34 938770846, al fax +34 938771064, o al correu electrònic g2soft@g2soft.com
POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la pàgina web www.g2soft.com és propietat de SOFTWARE J.GRAS S.L., d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada a Alcalde Armengou, 53 08242, Manresa, amb CIF B62457825, telèfon de contacto: 938770846, i email: g2soft@g2soft.com.

SOFTWARE J.GRAS S.L., de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’ índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades subministrades.

A efectes del que preveu la LOPD, SOFTWARE J.GRAS S.L. li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’ Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’ Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de SOFTWARE J.GRAS S.L. pel present avís legal ressenyades.

L’usuari garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les mateixes.

El Prestador, en les caselles corresponents del formulari, li informa de l’obligatorietat de les dades a l’ Usuari. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’ Usuari atorga el consentiment inequívoc a SOFTWARE J.GRAS S.L. per a procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’ acord amb aquestes normatives, doncs, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Alcalde Armengou, 53 08242, Manresa, enviant un correu electrònic a g2soft@g2soft.com, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei. Té dret a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
SOFTWARE J.GRAS S.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’ entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’ Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de SOFTWARE J.GRAS S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CORREUS COMERCIALS
D’acord amb la LSSICE, SOFTWARE J.GRAS S.L. no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de pressa de dades, l’ Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre informació comercial, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
Per tant, a l’ utilitzar el formulari per contactar amb SOFTWARE J.GRAS S.L., està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a SOFTWARE J.GRAS S.L. a través dels mitjans establerts.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a SOFTWARE J.GRAS S.L., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
SOFTWARE J.GRAS S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’ accés a la informació. SOFTWARE J.GRAS S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador. La presencia de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggerència, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

PUBLICACIÓ DE TESTIMONIS
En el cas de publicar la seva opinió a la web, li informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
SOFTWARE J.GRAS S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre SOFTWARE J.GRAS S.L. amb els Usuaris dels seus serveis, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

COOKIES
Alguna de les pàgines del website de G2 Software, utilitzen "cookies". Els nostres "cookies" serveixen per a identificar una sessió d'usuaris ("cookies de sessió") i/o un ordinador ("cookies temporals"), i no proporcionen per si mateixos ni el nom de l'usuari ni cap altra dada personal. Tampoc poden llegir dades del seu disc dur ni arxius "cookie" creats per altres proveïdors.
Per a utilitzar alguns dels nostres serveis és necessari que l'usuari permeti la utilització de "cookies de sessió" enviades per G2 Software, les quals romanen únicament mentre l'usuari manté oberta la seva sessió i no s'emmagatzemen en el seu equip. Gràcies a aquest instrument, podem reforçar la seva seguretat i facilitar-li una navegació més ràpida.
Per altra banda, G2 Software utilitza els "cookies permanents" per a millorar la navegació en el nostre lloc web, determinar amb quina freqüència els usuaris utilitzen els nostres serveis i conèixer patrons estadístics de comportament, sempre amb la intenció d'oferir un millor servei.
Tant en la utilització de "cookies de sessió" com en l'ús de "cookies permanents", vostè té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de "cookies" de forma que es pugui impedir la instal·lació dels mateixos en el seu disc dur. L'habitual serà que no necessiti fer cap canvi en el seu ordinador, doncs la configuració estàndard dels navegadors accepta la seva utilització. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.
CONDICIONS D'ÚS
A continuació li presentem les condicions d'ús de la web. Si està d'acord amb elles, premi el botó Acceptar condicions per a continuar amb l'alta d'usuari. Si no està d'acord amb les condicions, premi el botó Tancar per a sortir de l'alta d'usuari.

1.- Objecte de les condicions generals d'ús:

G2 Software ofereix aquest servei subjecte a les presents condicions d'ús.

Les presents condicions generals d'ús no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de continguts i serveis generals G2 Software (situada a la URL http://www.g2soft.com ) se sotmetin a unes condicions especials d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades pel client abans de la seva activació.

2.- Responsabilitat pel procés i ús dels continguts a Internet:

El client assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, mals o accions que poguessin derivar-se de l'accés als continguts del website així com de la seva reproducció o difusió.

G2 Software no serà responsable de les infraccions de qualsevol client que afectin als drets d'un altre client de G2 Software, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

3.- Propietat intel·lectual i industrial:

El client reconeix que els elements i utilitats integrats dintre del website estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a G2 Software. En conseqüència, el client es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents condicions generals d'ús, éssent l'únic responsable del seu incompliment enfront de tercers.

El client reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transformació o publicació de qualsevol element o utilitat integrada dintre del website constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de G2 Software, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre el website seran en tot cas titularitat de G2 Software, de tal forma que el client es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes que apareguin en el website.

Així mateix, el client reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'altra índole. Excepte acord particular entre les parts, el client es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés ni tampoc dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del website.

El client s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del website per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per a intentar atreure als clients del servei cap a altres serveis competidors. Així mateix, el client es fa responsable d'estendre el compliment d'aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a usar el servei.

El client s'abstindrà de portar a terme qualsevol conducta en l'ús del website que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de G2 Software o de tercers, o que siguin il·licíts o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a G2 Software enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti enfront d'ella com a conseqüència d'aquest ús.

El client s'abstindrà de portar a terme per mitjà de l'ús del website qualsevol destrucció, alteració, inutilització o mals de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a G2 Software, als seus proveïdors o a tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'internet.

4.- Responsabilitat de G2 Software pel funcionament del website:

G2 Software no serà responsable de cap mal que es generi a l'usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents condicions d'Ús a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a la companyia.

Tampoc G2 Software serà responsable de l'inadequat funcionament del website si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips del client o a la seva insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servei.

5.- Resolució:

G2 Software unilateralment podrà deixar de prestar els serveis oferts per mitjà del website, bastant per a això la mera comunicació al client, en els següents supòsits: utilització de forma poc ètica, ofensiva o incorrecta del website i, en general, en el cas que el client incompleixi qualssevol de les obligacions assumides en virtut de les presents condicions d'ús.

Resolt el servei, G2 Software mantindrà durant quinze dies naturals la informació emmagatzemada per o per al client en el seu servidor. Transcorregut aquest període de temps, G2 Software procedirà a l'esborrat dels mateixos sense que per aquest fet pugui exigir-se-li responsabilitat alguna.

6.- Resolució de controvèrsies:

Sense perjudici de l'existència de normes imperatives en l'Estat de la seva residència, les presents condicions generals estan subjectes i es regeixen per les lleis d'Espanya.

Si vostè no és resident en uns dels Estats membres de la Unió Europea, seran competents els Tribunals Espanyols.
C/ Alcalde Armengou, 53 - 08242 MANRESA (Barcelona)
Tel.: +34 93 877 08 46
E-mail: g2soft@g2soft.com
E-mail: comercial@g2soft.com
G2 Software
Mapa web Avís Legal Política de cookies Disseny web
Hermes
A3 Software
Logo Microsoft
La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers per gestionar el portal, demanar informació sobre la utilització de la mateixa i millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi de la seva navegació. Pot acceptar totes les cookies que utilitzem o configurar-les o rebutjar el seu ús. Per obtenir més informació de les cookies que utilitzem pot consultar la nostra política de cookies.