Idioma:  
Español
Logo G2 Software PREGUNTES FREQÜENTS
Producte G2 Software PREGUNTES FREQÜENTS
Com consultar moviments del estoc?
No deixa cuadrar albarà de proveïdor amb factura
Al facturar varis albarans d´un mateix client genera factures diferents, perquè?
A on he d´accedir per consultar les novetats de versió, manual d´ús,...?
Resum mensual de costos d´un treball/projecte/obra
Imatges partides de pressupost
Versions de pressupost
Informe 347
Generador de llistats
Puc imprimir factures, comandes,...en diferents idiomes segons el client o proveïdor?
Com es fan les còpies de seguretat?
Com hem adaptat el ERP G2 al Suministre Immediat d´Informació del IVA (SII)?
Com tractarà el ERP G2 el Suministre Immediat d´Informació del IVA (SII)?
Factura electrònica FacturaE 3.2
Enviament automàtic factures per email
SEPA: configuració òptima software ERP G2
Normativa SEPA (Single Euro Payments Area)
Factures simplificades
Canvi IVA 01/09/2012: Com es modifica el porcentatge d´IVA?
Es pot controlar la traçabilitat dels articles amb el lot o núm. de sèrie i data caducitat o garantia?
Com ordenar articles d´un document?
Si es vol imprimir directament un informe predeterminat, és necessari primer fer la cerca?
Es pot cancel·lar una cerca en el generador d´informes?
Com consultar moviments del estoc?

Data: 18.10.2023

Quan hi han dubtes amb el estoc d´ algun article, es molt útil consultar el historial de moviments del estoc.

Des de "Estocs--> control d´estoc-->moviments de l´estoc", podem establir el magatzem i el codi d´article concret, dates de moviment (data de sistema en que realment s´ha produït el moviment) o dates de document(data establerta en l´albarà o en altre tipus de document que generi moviment de l´estoc).Es visualitzaran de forma detallada tots els moviments d´entrada i sortida de l´estoc del article pertinent, detallant data document, data moviment, número de document, usuari, quantitats, preus,..

 

No deixa cuadrar albarà de proveïdor amb factura
Data:  21.04.2023
 
1.-)El motiu es perque alguna dada de cobrament de l´albarà es diferent a les dades de cobrament de la fitxa mestre de proveidor.
 
Per solucionar-ho hi han 2 possibles opcions: 
 
1.-) Des de la propia factura, accedir a l´albarà(des de ´més dades´), i modificar manualment les dades de cobrament igualant-les a les dades de cobrament que consten a la propia factura a la pestanya ´dades cobrament´.
 
2.-) Sortir completament de la factura, anar a la fitxa mestre de proveidor, pestanya ´dades cobrament´ i prèmer botó ´propagar´ clicant totes les opcions.
           
Al facturar varis albarans d´un mateix client genera factures diferents, perquè?
Data:  21.11.2022
 
1.-)Els motius perque generi factures diferents d’albarans d’un mateix client poden ser:

            >Alguna dada de la pestanya ‘enviament FACTURES’ (qualsevol dels camps de la pestanya) siguin diferents d’un a altre albarà.
            >Alguna dada de la pestanya ‘PAGAMENT’ (qualsevol dels camps de la pestanya) siguin diferents d’un a altra albarà.
            >Alguna dada de la pestanya ‘VENDA/FACT’ (qualsevol dels camps de la pestanya) siguin diferents d’un a altra albarà.
 
2.-)Per igualar les dades:

     2.1.-)Des de la fitxa de client: 
 
            >Pestanya ‘DADES ENVIAMENT FACTURES’ (si les dades son correctes, prèmer a dalt icona ‘propagar’) i clicar tot.
            >Pestanya ‘DADES PAGAMENT’ (si les dades son correctes, prèmer a dalt icona ‘propagar’) i clicar tot.
            >Pestanya ‘DADES VENTA/FACT’ (si les dades son correctes, prèmer a dalt icona ‘propagar’) i clicar tot. 
 
     2.2.-)Anar a cada albarà i modificar les dades manualment. 

A on he d´accedir per consultar les novetats de versió, manual d´ús,...?

Data: 10.06.2022

Des del menú principal del ERP G2, opció-->utilitats i varis-->control d´usuaris-->prèmer icona "?". A continuació prèmer la icona ´copiar´ (per copiar la clau d´activació informada), i prèmer la icona ´navegador internet´ per accedir directament a https://www.g2soft.com/g2_software_servei_postvenda.php. A la casella ´codi´ -->enganxar el codi copiat anteriorment i accedirem a la nostra àrea privada.

Resum mensual de costos d´un treball/projecte/obra

Data: 21.12.2021

Puc treure un resum econòmic detallat per mesos d´un treball?

Si. Carregant el full de treball en pantalla, premem icona ´dades econòmiques´ (a dalt el segon per la dreta, o a sota al costat esquerre dels totals).Demanarà interval de dates i a continuació generarà un Excel amb el resum econòmic detallat per mesos del treball/projecte/obra (costos, facturació, rendibilitat - marges, desviació amb pressupost,..).

Imatges partides de pressupost

Data: 20.07.2021

Puc agregar imatges a les partides d´un pressupost i que s´imprimeixin?

A partir de la versió 10.1, aquesta prestació ja està disponible. En cas que el imprès de pressupostos estigui personalitzat,  caldrà modificar-lo per agregar la impressió de la imatge.

Versions de pressupost

Data: 20.01.2021

Puc crear noves versions d´un pressupost ja existent? 

A partir de la versió 10.0 del ERP G2Tiris,  s´ha implementat un nou botó específic per crear il.limitades versions d´un pressupost, amb la nomenclatura: ´N. pressupost original´ + ´V´ + ´N.versió desitjada´.

Informe 347

Data: 25.06.2020

Puc treure un informe directe 347(llistat NO oficial) de factures a clients?

1.-)Si. Es requereix tenir la versió 9.9 instal.lada del ERP G2.

2.-)Anar a Estadístiques-->Vendes-->Estadístiques de facturació.

3.-)Introduir les dates desitjades i prèmer ´acceptar´.

4.-)De la finestra que apareix, escollir llistat ´std_factures_venda_347_directe´.

Generador de llistats

Data: 16.03.2020

Puc automatitzar la generació de determinats llistats diàriament?

1.-)Si. A través de l´arxiu ´ G2GeneraLlistats.exe´. Amb l´arxiu ´G2GeneraLlistats.ini´ es configuren els llistats a processar. Exemple:

Empresa=001

//Llistats a generar.

LLISTAT=LlistatVendes

LLISTAT=Inventaristock

//Carpetes on es guardaran els llistats generats. (un per cada llistat, es obligatori que existeixin)

CARPETADESTI=c:/g2software/Llistats

CARPETADESTI=c:/g2software/Llistats

//Tipus d´exportació: 0: Excel, 1: Access, 2: Text.

TIPUSEXPORT=0

2.-)A través d´una tasca programada de windows, s´executa l´arxiu ´ G2GeneraLlistats.exe´ amb la freqüència i la hora desitjada.

Puc imprimir factures, comandes,...en diferents idiomes segons el client o proveïdor?

Data: 12.07.2019

1.-)Des de utilitats i varis-->manteniment fitxers auxiliars-->idiomes-->crear els idiomes desitjats(p.e idioma ´004´ anglés).

2.-)A la fitxa de client o proveïdor, establir el idioma donat d´alta anteriorment.

3.-)A utilitats i varis-->generador d´impresos, escollir el imprès original desitjat, i duplicar-lo amb el mateix nom però acabat en ´_´ + ´codi idioma´. Exemple: ´std_factures_venda´(imprès de factures original)--->´std_factures_venda_004´(p.e idioma ´004´ anglés)

4.-)Traduir els diferents rètols i textes del imprès al idioma.

5.-)Des de manteniment d´articles, ´mes dades´-->´descripcions per idioma´, podem introduir les descripcions de l´article amb els diferents idiomes.(si no es defineixen, s´agafarà la descripció principal entrada a la pantalla general).

6.-)Automàticament, al imprimir un document, sortirà amb el idioma pertinent.

Com es fan les còpies de seguretat?

Data: 16.11.2018 

0.-)Connectar dispositu al pc(pendrive, disc extraible,..).

1.-)Anar a "utilitats i varis"--> "control d´empreses"-->"còpies de seguretat".

2.-)Escollir la empresa determinada o ´totes´

3.-)Escollir ´ubicació manual´ i prèmer botó ´desar copia com´-->

3.1---Escollir la unitat del dispositiu desitjat(Unitat local, unitat google drive, unitat del pendrive o altre dispositiu extern).

3.2---Introduir el nom de l´arxiu desitjat.Si l´arxiu existeix, ens demanarà si volem ´sobreescriure´, contestant ´si´(es recomana establir diferents noms d´arxius, per exemple fins a 7 arxius diferents).

4.-)Prèmer botó ´iniciar còpia´

  

 

Com hem adaptat el ERP G2 al Suministre Immediat d´Informació del IVA (SII)?

Data: 30/06/2017 

El nostre ERP G2Tiris esta integrat amb el mòdul de comptabilitat A3asesorCon. Per tant s´han implementat les adaptacions necessàries especificades per A3 mitjançant el arxiu d´intercanvi "suenlace.dat". Recordar que la comunicació SII amb la AEAT es farà directament desde el software de comptabilitat A3asesorCon. 

Veure Adaptacions G2-SII

+Info SII - Agencia tributaria

+Info A3asesorCon 

Com tractarà el ERP G2 el Suministre Immediat d´Informació del IVA (SII)?

Data: 15/03/2017 

El nostre ERP G2Tiris esta integrat amb el mòdul de comptabilitat A3asesorCon, amb lo que les factures emeses / rebudes en el ERP G2 automàticament estan integrades a la comptabilitat A3, i aquest és el motiu pel qual desde el ERP G2 no es farà cap procés específic de SII, nomès es faràn les adaptacions necessaries que requereixi A3 en properes versions. La comunicació amb la AEAT es farà directament desde el software de comptabilitat A3asesorCon.

+Info SII - Agencia tributaria

+Info A3asesorCon 

Factura electrònica FacturaE 3.2

Data: 10.01.2016

Disponible el mòdul per generar la factura electrònica FacturaE 3.2 per a les administracions públiques.

El módul està totalment integrat a les diferents solucions ERP G2 i permet generar el format facturaE 3.2 XML de factures tipus ´administració´, tipus ´fulls de treball´ i tipus ´certificacions de pressupostos´.

L´opció està disponible dins de ´utilitats i varis´-->´intercanvi electrònic de documents´-->´exportació electrónica de factures de venda´ i s´activa segons clau d´activació.

Enviament automàtic factures per email

Data: 20.11.2014

Per configurar l´enviament de factures per email:

1.-)Opció ´facturació´->´enviament factures per email´->icona ´configuració´. Introduir nom de servidor, email, password,...

2.-)Des de la mateixa opció, pestanya ´paràmetres enviament factures´ modificar i personalitzar el text.

3.-)Des d´opció ´utilitats i varis´->´generador d´impresos´, crear(a partir del ´std_factures_venda´) o modificar imprès ´std_factures_e-mail´.

4.-)Des d´opció ´utilitats i varis´->´paràmetres generals´->´comptadors i controls´->´facturació´->´paràmetres generals factures de venda´->linies 15,16 i 17, establir les rutes de windows on es desaran automàticament els arxius ´pdf´  de les factures (recomanable ruta ubicada en el servidor). Establir a la línia 14 valor ´S´ per activar la generació automàtica de PDF al facturar.

5.-)Anant a carpeta ´servidor/projvb/varis/PDFcreator´ instal.lar l´aplicació ´PDFCreator´ (executant l´arxiu .EXE) per cada pc que utilitzi G2.

 

 

SEPA: configuració òptima software ERP G2

Data: 29.01.2014

Per a poder configurar correctament els diferents paràmetres descrits a continuació, cal tenir instal.lada la versió 7.6 del software ERP G2.

1.-) Des d´opció ´utilitats i varis´-->´paràmetres generals´-->´comptadors i controls´->´utilitats i varis´->´variables d´entorn ERP G2Software´-->linia <05> establir valor ´N´ (desactivar càlcul DC)

2.-) Des d´opció ´utilitats i varis´-->´paràmetres generals´-->´comptadors i controls´->´Tresoreria´-->´Paràmetres generals de remeses de rebuts´->linia <03> -->´obligar que els rebuts tinguin format IBAN´ establir valor ´S´

3.-) Des d´opció ´utilitats i varis´->´enllaços amb comptabilitat´->´relal.lació empreses gestió-comptabilitat´->clicar opció ´afegir línies d´ampliació en alta de venciments i en alta/modificació comptes clients i proveïdors´

4.-) Modificar impresos on consti la forma de pagament / cobrament per afegir camp ´ISO pais´ (principalment impresos d´ albarans a client, factures a clients, rebuts, ...). A "servidor-projvb-varis-impresos_estandard" trobareu la documentació en format EXCEL per afegir el camp als impresos desitjats.

5.-)Per modificar els impresos de factures de pressupost s´ha de modificar l´arxiu ´rpt´ a través de l´eina de Microsoft ´Crystal Reports´

 

Normativa SEPA (Single Euro Payments Area)

1.-)Que és? És una zona en la que els consumidors i les empreses poden fer cobraments i pagaments, dins i fora de les fronteres nacionals, en els mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, independentment d´on es trobin.

2.-)Quan entra en vigor?  01.02.2014

3.-)A qui afecta la normativa SEPA? a tots els que reben i fan pagaments (empreses, associacions, comunitats de veïns, ajuntaments, col.legis,...)

4.-)Quins efectes té la implantació de la SEPA en el software ERP G2?

** Entrada de les dades bancàries en proveïdors i clients en format IBAN:

   -24 caracters-->Iso pais (4 caracters) + entitat (4 caracters) + agencia (4 caracters) + dc (2 caracters) + compte corrent (10 caracters). Exemple:

      ES90 2100 0003  98  1234567890

      ES90 2100 0003 9812 3456 7890

      a partir de la versió 6.5, G2 permet introduïr el format IBAN a la fitxa de client.

** Generació dels fitxers electrònics de les remeses d´efectes a clients.

** Generació dels fitxers electrònics dels pagaments a proveïdors.

5.-)Quan i com s´adaptarà el software ERP G2 a la SEPA?

** Quan? a principis de gener del 2014 hi haurà nova versió disponible de G2 amb les adaptacions pertinents a la SEPA.

** Com? Poder entrar format IBAN a la fitxa de proveïdors, bancs empresa,...Generar nous formats electrònics SEPA de les remeses d´efectes a clients. Generar nous formats electrònics SEPA dels pagaments a proveïdors.

Factures simplificades


1.-)El text ‘tiquet’ s’ha de substituir per ‘factura simplificada’ i ha d’anar en una sèrie diferent de la resta de factures.

2.-)Si es venen productes amb diferents tipus d’IVA, el tiquet (factura simplificada) ha de detallar les diferents bases dels diferents % de IVA.
Exemple:

             1 bombeta.....1,50 eur
             1 donut..........1,00 eur
                
                    Base        IVA
                    1,24        21 % 0,26
                    0,91        10 % 0,09
                    TOTAL........................2,50 EUR

3.-)Està permés el concepte ‘IVA inclós’ si NOMÉS es disposa d’un sol tipus de IVA, però s’ha d’especificar el percentatge que s’aplica.Exemple:

 TOTAL : 456,56 EUR (iva inclós del 10 %)

4.-)Els tiquets han de detallar el servei o producte que es ven. NO serveixen els tiquets sense descripció o concepte ‘varis’

5.-)Si un client demana una factura, el comerç s’ha de guardar un registre de factures expedides. NO serveix la registradora.

6.-)Qualsevol tiquet o factura superior a 3000 eur (IVA inclós) ha  de ser una factura amb una sèrie diferent i ha de constar el nom i cif del client. S’ha de guardar aquest registre.

7.-)Es obligatori que consti al imprès del tiquet (factura simplificada) el nom fiscal i el cif del comerç.

Canvi IVA 01/09/2012: Com es modifica el porcentatge d´IVA?

 

 Passos previs IMPRESCINDIBLES:
· Des del SERVIDOR, instal·lar “Actualització canvi IVA” (disponible a www.g2soft.com , en l’apartat “servei postvenda” -> “descàrregues i documentació”, entrant la clau d’activació (sense guions) que trobareu en el menú de G2-> opció “utilitats i varis” -> “control d’usuaris” -> botó “?” de la barra d’eines).

· Abans de canviar els percentatges d’iva, facturar tots els albarans a clients, certificacions de pressupostos o fulls de treball que corresponguin al tipus d’iva vigent fins al 31/08/2012. Entrar també les factures de proveïdor que corresponguin al tipus d’iva vigent fins al 31/08/2012. 

Procediment canvi percentatges IVA:
· Anar a “Utilitats i varis” -> “Manteniment fitxers auxiliars -> “Manteniment I.V.A”: Canviar el percentatge corresponent a cada codi d’iva. Un cop fet això, els processos de facturació a clients, o entrada de factures de proveïdor, ja agafaran el nou percentatge d’iva especificat aquí per cada codi d’iva.
Utilitzar el botó “Recalcular” per tal d’actualitzar o conservar el PVP amb IVA dels articles i de les tarifes de venda (a criteri de l’empresa). En cas de conservar el PVP amb IVA, es recalcularà el preu venda base dels articles.
· En cas que l’empresa entri factures de proveïdor intracomunitàries, cal canviar el percentatge a “Utilitats i varis” -> “Paràmetres generals” -> “comptadors i controls” -> “compres” -> “iva_compres”.
· En cas de disposar de la comptabilitat A3CON, anar a opció ‘tablas’->’IVA  y retenciones’  modificar la línia d’iva existent amb data de fi de vigència vàlida (si hi han vàries línies, modificar totes les línies que la data de vigència sigui superior a la data actual) establint els nous percentatges d’IVA a les caselles buides. Cal conservar els percentatges d’iva antics per poder integrar factures provinents del ERP G2 amb percentatges antics. Per a més informació, contactar amb A3Software.
 
Recomanacions:
· A partir del 01/09/2012, en cas de rebre factures de proveïdor amb el percentatge d’iva antic o haver de facturar amb l’iva antic, mitjançant el “Manteniment I.V.A” explicat en el punt anterior, crear un codi d’iva amb el percentatge antic i utilitzar-lo en aquests cassos.
· Consulti amb el seu assessor fiscal / comptable la conveniència i el “timing” de qualsevol canvi a realitzar.
· Sobre la primera facturació que es faci, revisar que el IVA i el càlculs corresponents siguin correctes.
· Sobre la primera factura de proveïdor que s’entri, revisar que el IVA i el càlculs corresponents siguin correctes.

· Cal revisar impresos i informes fets a mida que puguin contenir camps de fórmula amb els percentatges fixes d’IVA.

Es pot controlar la traçabilitat dels articles amb el lot o núm. de sèrie i data caducitat o garantia?

Si. Des de la versió 6.5 i ampliat en la versió 7.0, es pot controlar la traçabilitat dels articles segons el lot o número de sèrie i la data de caducitat o garantia. Implantat en els processos de compra, venda, estocs i el·laboració o muntatge de productes acabats.

Especialment necessari o útil per empreses del sector de l´alimentació, electrònica, telefonia (imei), informàtica, aparells electromecànics, .... 

Com ordenar articles d´un document?

Tinc un informe de comandes sense ordenacions configurades. Els articles hem surten de forma aleatòria i això hem causa molèsties. Com ho puc fer?

S´ha de crear un "dict" per saber quina posició ocupa cada MV dins del document. Llavors s´ha afegit una nova columna a l’informe, per la qual n’hem configurat l’ordenació.

Si es vol imprimir directament un informe predeterminat, és necessari primer fer la cerca?
No. Des de la versió 7.0, sobre un informe ja carregat es pot imprimir directament amb el botó "impressora" de la barra d´eines.
Es pot cancel·lar una cerca en el generador d´informes?

Si, des de la versió 7.0 es pot cancel·lar tancant per la "X" el petit formulari que informa del estat de la cerca.

Mapa web Avís Legal Política de cookies Disseny web
Hermes
A3 Software
Logo Microsoft
La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers per gestionar el portal, demanar informació sobre la utilització de la mateixa i millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi de la seva navegació. Pot acceptar totes les cookies que utilitzem o configurar-les o rebutjar el seu ús. Per obtenir més informació de les cookies que utilitzem pot consultar la nostra política de cookies.